İSTEK Uluğbey Okulları

1.LABORATUVARLAR

Fen Laboratuvarı: İlköğretim öğrencileri için hazırlanan bu laboratuvarda öğrencilerin ders konularıyla ilgili deneyleri yaparak kalıcı bilgi edinmeleri sağlanır. Öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde haftada bir laboratuvara inerek deney yaparlar. 

Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarları: Ortaöğretim öğrencilerimiz için öğrenilen konuların deneylerinin yapıldığı modern laboratuvarlarımız mevcuttur. Bu laboratuvarlarda öğrencilerimiz bilimsel çalışma ve deneyler yaparak sonuçlarını değerlendirir, öğrendikleri bilgileri pekiştirir ve yorumlar. Her hafta düzenli deney yaparlar. 

Bilgisayar Laboratuvarı: Öğrencilerimizin bilgisayar öğrenmeleri amacıyla hazırlanmış bilgisayar laboratuvarımız mevcuttur. İnternet bağlantısı vardır. İsteyen öğrencilerimiz öğlen teneffüsünde birinci katta bulunan bilgisayar laboratuvarımızdaki internetten faydalanabilir.

2.YÜZME HAVUZU
Öğrencilerimiz beden eğitimi derslerinde, kulüp saatlerinde, okul çıkışlarında yarı olimpik yüzme havuzundan faydalanabilir.

3.SPOR ALANLARI
12759 m2 alandan oluşan bahçemizde öğrencilerimizin yeşil alanlarda dinlenmeleri amaçlanırken halı saha ve açık spor sahasında spor faaliyetleri yapılır.

Eğitimdeki hedefimiz öğrencilerin akademik gelişimlerine ortam hazırlamanın yanında fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Spor salonlarımız sağlıklı bireyler yetiştirme hedefimize ulaşmamıza imkân sağlar. 

Kampüsümüzde açık ve kapalı spor alanlarımız mevcuttur. Basketbol, voleybol, hentbol, badminton, tenis sporlarının yapıldığı kapalı spor salonlarımız (1200m2), öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Dans, bale ve jimnastik çalışmaları için kullanılan aynalı odalarımız bulunmaktadır.

Olimpik müsabakaların da yapılabileceği spor salonlarımızda öğrenci ve öğretmenlere ait soyunma odaları ve duşlar mevcuttur. Kapalı spor salonunda seyirciler için yeterli kapasitede tribünümüz vardır. 

Kampüsümüz içinde bulunan modern spor kompleksinde yarı olimpik, 6 kulvarlı kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır. Kapalı Yüzme havuzumuz, 25 m2lik yarı olimpik ebatlara sahiptir. Havuzumuzda yüzme eğitimi ve yüzme antrenmanları, eğlenceli su oyunları, eğitmenlerimizin eşliğinde yürütülür.

Öğrencilerimiz dönüşümlü olarak Beden Eğitimi ders saatleri içerisinde havuzdan faydalanmaktadır. Ayrıca Sosyal Kulüp ve Bireysel Etkinlik Programı içerisinde yüzme stilleri öğretilmektedir. Havuzumuz dünyada kullanılan en son teknoloji olan ozon arındırma teknolojisi ile dezenfekte olup, düzenli aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmektedir.

Açık spor alanlarında; öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda oynayabilmeleri ve boş vakitlerini spor yaparak değerlendirebilmeleri için yeterli sayıda basketbol, futbol, voleybol sahası ve bahçe satrancı için oyun alanları vardır. 

Havanın güzel olduğu günlerde öğrencilerimizin güneş ve temiz havadan faydalanmasını sağlamak amacıyla dersler, açık spor alanlarında gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimize hayvan sevgisini ve ilgisini artırmak amacıyla oluşturulan hayvanat bahçemizde çeşitli hayvanlar bulunmaktadır. 

4.SANAT MEKANLARI

Müzik Derslikleri: Öğrencilerimiz müzik kabiliyetlerini geliştirmek için müzik derslerinde profesyonel müzik aletleri çalmayı ve seslerini geliştirmeyi amaçlayan dersliklerimizde en iyi şekilde müzik çalışmaları yapılmaktadır. 

Görsel Sanatlar Atölyesi: Öğrencilerimizin sanatsal becerilerini artırmak amacıyla kullanılır. 

5.DERSLİKLER
Satranç Dersliği: Çocuklarımızın düşüncelerini geliştirmek için, satranç dersi sınıflarda ders olarak,2-3-4.sınıflarda sosyal aktivite, ortaokul ve lisede kulüp çalışması olarak yapılır. 
Almanca /İspanyolca Derslikleri: 5.sınıftan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz seviyelerine uygun ders materyalleri, görseller ve videolarla interaktif olarak ikinci bir yabancı dilde de kendilerini ifade etme ve çeşitli farkındalıklar yaratma adına çalışmalar gerçekleştirir. 

6.KONFERANS SALONU
Veli toplantıları, öğrenci gösterileri, seminerler, bilgi yarışmaları, tiyatro oyunları, drama, akademik içerikli toplantılar ve açık oturumlar gibi her türlü çalışmanın yapıldığı yaklaşık 450 kişilik, klimalı, ses ve ışık sistemine sahip alanımızdır ve 2.kattadır.

7.KÜTÜPHANE
Eleştirel düşünen, sorgulayan ve araştıran,
2. Bulduğumuz bilgilerden yeni bilgiler üreten,
3. Öğrenmeyi bir hayat felsefesi olarak gören, hayat boyu  öğrenen, araştıran ve yeni bilgiler üretebilen bireyler yetiştirmek, 2 yüzyıl eğitim öğretim standartlarında üzerinde durulan ve öğrencilere kazandırılması amaçlanan üç temel noktadır.

Eğitim öğretim sisteminde sorgulayan, eleştirel bakış açısına sahip bir birey yetiştirebilmenin temel noktasını, araştıran bireyler yetiştirmek ve aldığı eğitimi hayatında uygulayabilecek donanımda eğitim almış bireyler yetiştirmek oluşturur. Eleştirebilmek için tek bir kaynaktan değil birçok kaynaktan araştırma yaparak bilgi sahibi olmak gerekir. Çok kaynaklı eğitim ise mutlak surette birçok kaynağı içinde toplu olarak barındıran kütüphanelere ihtiyaç duyar. Tek bir ders kitabından ezberlenerek öğrenilen bilgi yerine birçok kaynaktan araştırarak, sorgulayarak ve eleştirerek öğrenilen bilgi öğrenci için unutulmayacak bir deneyim ve bilgi birikimi sağlar. Bu bilgi birikimi yıllar içerisinde artar ve öğrencilerimiz bu bilgilerden yeni bilgiler üretebilecek duruma ulaşacaklar. 

Sınıf ortamı haricinde öğrenme ortamları bu bağlamda çok önemlidir. İSTEK Okulları Okul Kütüphanelerinde 7-16 yaş grubu öğrencilerine uygunluğundan dolayı özellikle tercih edilen kütüphane sınıflama sistemi Dewey’in kurucusu bilim insanı John Dewey 1916’da bunu şöyle dile getirmiştir. “Yapılan araştırmalar insanlarda doğuştan var olan araştırma, inşa etme ve duygularını ifade etme güdülerinin temelde ne denli önemli ve değerli olduğunu göstermiştir. Bu güdüler tarafından harekete geçirilen etkinlikler okul programının bir parçası haline geldiğinde, bu durum öğrenme sürecine tüm öğrencilerin istekli ve gönüllü katılımını sağlar, okuldaki yaşantı ile dışarıdaki yaşam arasındaki suni farklılıklar azalır ve öğrenme süreci sosyal bir işbirliği platformuna taşınır.” Sadece sınıf ortamı ile sınırlı kalmayan hayatın içinden bir eğitim anlayışından yola çıkıldığında kütüphane bu sürecin tam ortasında okul kültürünün tam kalbinde yer alır.

İSTEK Okulları Kütüphane Medya Merkezleri, öğrencilerin okul öncesinden itibaren hayatının ve öğrenme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kütüphane tabanlı yapılan çalışmalar okuma kültürü temelli ve araştırma temelli olarak ikiye ayrılır.

Eğitimin ihtiyaç duyduğu yenilenme süreci içinde kütüphane kavramının yerini alan medya merkezi kavramından dolayı kütüphanemizde dijitalleştirme ve dijital teknolojiler kullanılarak yenilenme her yıl üzerinde önemle durulan ve devam ettirilen bir süreçtir.

Akademik programın ayrılmaz bir parçası olan kütüphane, derslere kaynaklık teşkil etmesi kadar okul kültüründe mekan olarak da büyük bir öneme sahiptir. Gelişen teknoloji ve artan kaynak sayıları göz önünde bulundurularak 2007 yılı itibari ile kütüphanemiz dijital teknolojilerin kullanıldığı, çalışma okuma yerler içeren 311m2’lik alanda hizmet vermektedir.

İlköğretim özellikle birinci kademe için öğrencilerin boylarına uygun mobilyalardan tasarlanmış kitaplıklar, masalar ve sandalyeler bulunmaktadır. Bilgisayarlar, sergi alanları, imzalı kitaplar mini müzesi, panolar, afişler, fotokopi makinesi, scanner, görsel materyaller kütüphanelerde bulunan en önemli teknik donanımlardır. 

Öğrencilerimize düzenli ve sürekli bir okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ilkokuldan 7. sınıfa kadar ve Lise Hazırlık sınıfında haftada bir ders saati kütüphane saati şeklinde uygulanır. Ödünç kitap verme sistemiyle öğrencilerimizin kütüphaneden öğlen teneffüsünde ve boş zamanlarında da yararlanması sağlanır. 

Kütüphanemiz hafta içi sabah 8.25- 17.00 arası açıktır. Öğrenci ve öğretmenlerimiz derslerde okuma, araştırma, ders çalışma ve proje çalışmalarını yapma amaçlı kütüphaneyi kullanmaktadırlar.

8.TOPLANTI SALONU
Sınıf, veli, öğretmen ve okul yönetim kurulu toplantıları yapılır. Eğitim öğretimdeki planlamalar belirlenerek kararlar alınır.