İSTEK Uluğbey Okulları

1985 yılında Sayın Bedrettin Dalan tarafından kurulan İSTEK Vakfı, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, çağdaş ve girişimci nesiller yetiştirmektedir. Bugün Anaokulundan Üniversiteye uzanan bir eğitim zincirine sahip kurumumuz 22 Anaokulu, 22  İlkokul, 22 Ortaokul, 20 Anadolu Lisesi, 14 Fen Lisesi ve Yeditepe Üniversitesi ile ülkemizin geleceğinde söz sahibidir.

İSTEK Vakfı okullarının ilki Göztepe-Çiftehavuzlarda kurulan Semiha Şakir Lisesi’dir. 1985-1986 öğretim yılında eğitime başlayan Semiha Şakir Lisesi’nin ardından sırası ile;

1986-1987 öğretim yılında; İSTEK Özel Belde Lisesi, İSTEK Özel Bilge Kağan Lisesi

1987-1988 öğretim yılında; İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Lisesi, İSTEK Özel Kemal Atatürk Lisesi, İSTEK Özel Uluğbey Lisesi

1989-1990 öğretim yılında; İSTEK Özel Acıbadem Lisesi, İSTEK Özel Acıbadem İlköğretim Okulu, İSTEK Özel Acıbadem Anaokulu, İSTEK Özel Atanur Oğuz Lisesi

1996-1997 öğretim yılında; İSTEK Özel Bilge Kağan İlköğretim Okulu

1997-1998 öğretim yılında; İSTEK Özel Atanur Oğuz İlköğretim Okulu, İSTEK Özel Barış İlköğretim Okulu, İSTEK Özel Belde İlköğretim Okulu, İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulu, İSTEK Özel Kemal Atatürk İlköğretim Okulu, İSTEK Özel Uluğbey İlköğretim Okulu

1998-1999 öğretim yılında; İSTEK Özel Kemal Atatürk Anaokulu, İSTEK Özel Uluğbey Anaokulu, İSTEK Özel Barış Anaokulu

2001-2002 öğretim yılında; İSTEK Özel Atanur Oğuz Anaokulu, İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anaokulu, İSTEK Özel Bilge Kağan Fen Lisesi, İSTEK Özel Acıbadem Fen Lisesi

2004-2005 öğretim yılında; İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Fen Lisesi

2005-2006 öğretim yılında; İSTEK Özel Belde Fen Lisesi, İSTEK Özel Uluğbey Fen Lisesi, İSTEK Özel Atanur Oğuz Fen Lisesi

2017-2018 öğretim yılında; İSTEK İzmir Okulları

2018-2019 öğretim yılında; İSTEK Özel Kemal Atatürk Fen Lisesi, İSTEK Kuşadası Okulları

2019-2020 öğretim yılında; İSTEK Özel Antalya Konyaaltı Okulları, İSTEK Özel Antalya Lara Okulları, İSTEK Özel Çanakkale Okulları, İSTEK Özel Denizli Okulları, İSTEK Özel Kocaeli Okulları, İSTEK Özel Kuşadası Okulları, İSTEK Özel Lüleburgaz Okulları, İSTEK Özel Yalova Okulları

2020-2021 öğretim yılında ; İSTEK Afyon Okulları, İSTEK Bandırma Okulları, İSTEK Kütahya Okulları, İSTEK Mersin Okulları, İSTEK Osmaniye Okulları

 

VİZYONUMUZ

Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. yüzyılın;

 • Yaratıcı,
 • Dünyaya uyumlu, 
 • Sorunlara çözüm getiren,
 • Girişken, 
 • Yurtsever, 
 • Yüksek donanımlı,
 • Üretken,  
 • Ahlaklı,  
 • Dinamik,
 • Öğrenmeyi seven,

bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.

 

MİSYONUMUZ

 • Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsemiş,
 • Dünya’da ve Türkiye’de tercih edilen, ülke geleceğine olumlu katkılarda bulunacak,
 • Üretken,
 • Yaratıcı,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Bilimsel düşünceyi ön planda tutan beyinleri,
 • En gelişmiş öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş,
 • Teknoloji destekli,
 • Yabancı dil ağırlıklı ve
 • Dünya merkezli eğitim ile yetiştirmektir.

 

İLKELERİMİZ

Atatürkçü düşüncenin, Türk toplumu için tek alternatif ve tükenmeyecek umut kaynağı olduğuna inanan İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı, ilkelerini de büyük düşüncelerden alır. Vakıf, ulusal kültürümüzü Atatürkçü düşüncenin ışığında sunarak, öğrencilerini aşağıdaki ilkeler doğrultusunda eğitir:

 • Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak,
 •  İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak,
 •  Barıştan yana olmak,
 •  Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak,
 •  Gerçekçi olmak,
 •  Araştırmacı ve bilimsel düşünceye sahip olmak,
 •  Girişimci olmak,
 •  Çok yönlü olmak,
 •  Sanatsal beğeni ve estetik anlayış sahibi olmak,
 •  Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceriye sahip olmak,
 •  Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmak,

30 yıllık geçmişiyle bu ilkeler kuşaktan kuşağa yansımıştır. Çocuklarımızın her biri çağdaşlığı bir yaşam biçimi olarak algılayan, çağdaş değerlere sahip, aldığı eğitimi topluma ve dünyaya yansıtan İstek’li, "aydın insan" olarak yetişmektedir.

 

EĞİTİM FELSEFEMİZ

 • Okullarımızın her birinde eğitim standartları ve öğrenim hedefleri aynıdır.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu, İSTEK Okullarında sürdürülen eğitim faaliyetlerinin temel yol göstericisidir. Öğretim, Milli Eğitim Bakanlığımızca çeşitli yönetmeliklerle belirlenmiş amaçlar ve müfredatlar doğrultusunda sürdürülür.
 • Okullarımızda İngilizce ağırlıklı ders programı uygulanır.
 • Öğrenim yılı boyunca değişik zümrelerdeki öğretmenlerimiz bilgi tazeleme seminerleri ve grup çalışmalarında bir araya gelerek, her dersle ilgili ayrıntılı olarak öğrenim hedeflerini, bu hedefe ulaşabilmek için ne gibi öğretim metotları ve eğitim yaklaşımları izlenmesi gerektiğini belirlerler.
 • Öğrenim hedefleri, belirli öğrenim devreleri tamamlandığında, sınıf içi dışındaki eğitim faaliyetleri sonucu her öğrencinin kazanmış olması beklenen; gözlenebilir, nitelikteki tutum ve davranışlardır. *Öğrenci bir alanda daha ileri düzeyde yeterlilik kazanmayı arzu ettiği takdirde ,kendisine, ilgi ve tüm fırsatlar mutlaka sağlanır.
 • Okullarımızda uygulanan müfredatlar öğrenciler için bütünsel, dengeli, her seviyede öğrenciyi yeteneğini sonuna kadar kullanmaya heveslendiren öğrenim hedefleri içermektedir.