• İSTEK Okulları bünyesinde bulunan anaokulu sınıflarına ve 1. sınıfa okul olgunluğu testi ve öğrenci tanıma görüşmesi ile; ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflara öğrenci tanıma görüşmesi ve Hazırbulunuşluk Değerlendirmesi ile, 
  • Ortaokul 5. sınıflara İSTEK Okulları Sınavı (Düzey Belirleme Sınavı) ve öğrenci tanıma görüşmesi ile, 
  • Ortaokul ara sınıflara İSTEK Okullarının uygulayacağı Genel Başarı Takibi (GBT) Sınavı, PDR görüşmesi ve Yabancı Dil GBT sınavı sonuçları ile,                      
  • Lise Hazırlık ve Anadolu Lisesi 9. Sınıflara PDR görüşmesi, İSTEK Okulları Sınavı ve LGS Sınavı sonuçları ile, 
  • Fen Liselerine PDR görüşmesi  ve LGS Sınavı sonuçları ile, 
  • Lise ara sınıflara İSTEK Okullarının uygulayacağı Genel Başarı Takibi (GBT) Sınavı, PDR görüşmesi ve Yabancı Dil GBT sınavı sonuçları ile öğrenci alınır.