İSTEK Uluğbey Okulları

Beden Eğitimi Bölümü yaptığı çalışmalarla öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini sağlamayı hedefler. Sportif beceri gelişiminin yanı sıra sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırılır. Öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılır; sportif kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. Öğrencilerimiz sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sportif etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar. İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, okul malzemelerini iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme, kazandırılması hedeflenen davranışlardır. Beden Eğitimi derslerinde konular; komut, alıştırma, katılım, işbirliği, kendini denetleme, problem çözme, kendi kendine öğrenme tekli ve eşli çalışma ile tümevarım yöntemleri ile işlenir. Sınıflarda haftada iki ders saati verilen Beden Eğitimi dersleri dışında, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçebileceği branşlarda kurslar yapılır. Özel yeteneği olan öğrenciler Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından okul takımlarına seçilir.
 

Hedefler:

  • Atatürk’ün izinde, sağlıklı, üretken ve güçlü bir yapıya sahip, geleceğin büyüklerini ve liderlerini yetiştirmek için, bireylerin fiziksel, zihinsel ve psikolojik açıdan gelişimlerine destek sağlamak, 
  • Etkinlik ve turnuvalar düzenleyerek, olimpizm ruhunu içinde hisseden Fair-Play davranışları çizgisinde, sporu hayat felsefesi olarak benimseyen ve yaşam boyu spor yapan insanlar yetiştirmek, 
  • Aşırı rekabet ve yarışma hırslarını ahlak ilkeleri doğrultusunda dengeleyerek rakibine değer veren sporcular yetiştirmek, 
  • Çevre bilinci olan, çevreye sahip çıkan ve çevresi ile barışık bireyler yetiştirmek, 
  • Çevresine güven veren ve sorunlara çözüm üreten, spor ahlakı gelişmiş, çağımızın eğitim anlayışına uygun, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda BEN değil BİZ diyebilen, kendi bilgi ve becerilerini paylaşabilen bireyler yetiştirmek.