İSTEK Atanur Oğuz Okulları

1. Laboratuvarlar

Fen ve Teknoloji Laboratuvarları
Kampüsümüzde öğrencilerimizin güvenli koşullarda deney ve gözlem yapmalarına imkan sağlayan Fen ve Teknoloji Laboratuvarı, Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarları bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz, Fen ve Teknoloji derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri; internet bağlantılı bilgisayar, sinevizyon, akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarından oluşan donanımı ve deney setlerinin olduğu laboratuvarlarda deneyerek, inceleyerek pekiştirmektedir. Ayrıca deney malzemelerinin yanında konuların işlenmesinde görsel doküman olarak kullanılan posterler ve 3 boyutlu modeller bulunmaktadır.

Bilgisayar Laboratuvarı

Kampüsümüzdeki her öğrencimize bir adet bilgisayarın düştüğü laboratuvarlarımızda kesintisiz internet alt yapısı bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerimiz laboratuvarlarımızda bulunan kontrol yazılımı ile öğrencilerimizin çalışmalarına uzaktan müdahale edebilmektedirler. Tüm kampüslerimizde kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur.

2. Yüzme Havuzu

Kampüsümüz içinde bulunan modern spor kompleksinde 15 metre uzunluğunda , 4 kulvarlı kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır. Havuzumuzda yüzme eğitimi ve yüzme antrenmanları, eğlenceli su oyunları, eğitmenlerimizin eşliğinde yürütülmektedir.

Öğrencilerimiz dönüşümlü olarak Beden Eğitimi ders saatleri içersinde havuzdan faydalanmaktadır. Ayrıca Sosyal Kulüp ve Bireysel Etkinlik Programı içersinde yüzme stilleri öğretilmektedir. Türkiye ve Dünya çapında milli takımlarda ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirilmektedir.

Havuzumuz dünyada kullanılan en son teknoloji olan ozon arındırma teknolojisi ile dezenfekte olup, düzenli aralıklarla kontrollerden geçirilmektedir.

3. Spor Alanları

Eğitimdeki hedefimiz öğrencilerin akademik gelişimlerine ortam hazırlamanın yanında fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Spor salonlarımız sağlıklı bireyler yetiştirme hedefimize ulaşmamıza imkan sağlar. 

Kampüsümüzde açık ve kapalı spor alanlarımız mevcuttur. Basketbol, voleybol, hentbol, badminton, tenis sporlarının yapıldığı kapalı spor salonlarımız, öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Dans, bale ve jimnastik çalışmaları için kullanılan aynalı odalarımız bulunmaktadır. 

Olimpik müsabakaların da yapılabileceği spor salonlarımızda öğrenci ve öğretmenlere ait soyunma odaları ve duşlar mevcuttur. Kapalı spor salonumuzda seyirciler için yeterli kapasitede tribünümüz de bulunmaktadır. 

4. Sanat Atölyeleri

İSTEK Okulları’nda güzel sanatlar öğrencilerimizin estetik algılarının gelişmesi açısından önemli bir yer tutar.

Güzel sanatlar dersleri, okullarımızda özel olarak ayrılmış birimlerde, resim atölyelerinde, orkestra odaları ve donanımlı müzik dersliklerinde alanında uzman eğitmenler ile en ideal ortamda gerçekleşir. 

Drama dersleri:
Drama derslerimizin amacı; Drama eğitiminde öğrencinin yaratıcılıklarını geliştirip kendilerini jest ve mimik kullanımıyla ifade edebilmeleri, iç dünyalarını rahatça dışa vurabilmeleri üzerine onları yönlendirmek ve geliştirmek ve böylece; Anaokulu, ilkokul ve lise çağından itibaren birey olmanın ne demek olduğunu, insan ilişkilerini anlamalarını ve kendileriyle, çevreleriyle barışık olmalarının onlara katacağı artıları göstermek ve sonuçta; Drama egzersizleriyle öğrendiklerinin tamamen insan gelişimiyle ilgili olduğunu ve öğrendiklerini kimi zaman hazırladıkları tiyatro oyunu gösterileriyle insanlara anlatmalarını sağlamak esastır. Ortak uygulama drama atölyemizde; öğrencinin beden dili, mimik ve iç dünyalarını yazı, resim, performans yoluyla yönlendirmek, geliştirmek üzerine egzersizler uygulanmaktadır.

Anaokulu Sanat Dersleri:
Anaokulu Görsel Sanatlar dersinin amacı; öğrencinin duyumsama, sanatsal çalışmalar yapma, sanat hakkında bilgi sahibi olma, sanat yapıtlarını ve sanatçıları tanıma özelliği kazandırır. Okul öncesinde sanat dersleri, hem zevkli, hem eğlendirici, hem de öğretici ve en önemlisi öğrencinin yaratıcılığını geliştirir. Okulumuzda okul öncesi sanat eğitimi dersleri, öğrencinin duyularını ve görsel algılarını geliştirici, farklı materyaller kullanabileceği, özgün bir atölye ortamında yapılmaktadır.

İlkokul Görsel Sanat Dersleri:
İlkokul Görsel Sanatlar dersinin amacı; öğrencinin algılama, yaratıcı düşünme, hayal gücü geliştirme, analiz ve sentez edebilme, yaratıcı problem çözme ve yorumla becerisini geliştirir.  Günümüz sanatını ve sanat tarihini yakından tanımalarını sağlayıp, yetenekleri doğrultusunda estetik yönlerinin gelişimine katkıda bulur. Öğrencinin çeşitli sanat yayınlarını takip etmesi ve tartışması, yaptığı çalışmalardan tat alarak yeteneklerini ortaya koyması ve yaratıcılıklarını geliştirmesi hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda; karakalem, röprodüksiyon çalışmaları, tuval üzerine akrilik boya, duvar resmi, seramik ve heykel çalışmalarını sanat atölyelerinde gerçekleşir. Okulun çeşitli bölümlerinde çalışmalarımız sergilenir ve tüm okul yaşantısıyla paylaşması sağlar. Çeşitli sergilere giderek, sanatı yerinde yaşayıp izleyerek, sanatla yaşamanın önemi kavrar.
Okullarımızda serbest sanat etkinlikleri dersleri; öğrencinin kendini anlatmasının olanaklarını bulabileceği ve yollarını öğrenebileceği en uygun ortam hazırlama dersleridir. Öğrenciye bu hedefler doğrultusunda sanat atölyelerimizde; Karakalem, Yaratıcı Fikirler, Dekorasyon,  Modern Sanatlar, Moda Tasarım, Seramik, Heykel ve Performans Tasarımı gibi sanat dallarında eğitim sunulur.

Ortaokul Görsel Sanat Dersleri:
Ortaokul Görsel Sanatlar dersinin amacı; Görsel Sanat eğitimi ile, öğrenen, duygu düşünce ve izlenimlerini anlatabilmede yeteneklerini ve yaratıcılı gücünü estetik bir düzeye ulaştırmak için, Görsel Biçimlendirme İlklerini kullanır, Görsel Sanat Kültürüne ilgi duyar. Müze gezileri ile toplumsal ve kültürel farkındalığı oluşur.

Atölyelerimizde öğrenciler, özgün baskı tekniklerini, renkli resim tekniklerinden akrilik boya ve yağlıboya tekniklerini uygulayarak iki ve üç boyutlu tasarımlar oluştururlar. Farklı kağıt malzemelerden ve, atık materyallerden kolaj tekniği, mozaik tekniği uygulamaları yapar. Afiş, logo tasarımları ile görsel düşünmeyi pekiştiren, grafik tasarım ve kavramsal uygulama çalışmalarının ilk basamağını öğrenirler, sanat eseri analizi kriterlerini öğrenir, eser analizi yapmaya istekli olurlar. Spor-Sanat-Beceri etkinlikleri çatısı altında ortaokul öğrencilerimiz ‘karakalem ve desen tasarım’ dersini seçerek katılırlar. Teknik bilgi uygulamaları ile özgün ürünler ortaya koyarlar.

Lise Görsel Sanatlar Dersleri:

Lise Görsel Sanatlar derslerinin amacı; Görsel Sanatlar eğitimiyle sanatçı yetiştirmek değil, sanatı seven bireyler yetiştirmektir. Sanat uğraşısında bulunan ve sanat yapıtıyla karşılaşıp onu değerlendiren kişide harekete geçen tüm zihinsel yeti ve süreçleri, duyu, duyum, algılama, imgeleme, düşünme, çağrışım gibi güçleri eğitmek sanat eğitimi ile gerçekleşebilir.

Öğrencilerimiz, bir sanat eseriyle karşılaştığında nasıl bakılması gerektiğini bilen, sanatı yaşamının bir parçası olarak gören, duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştüren, tarihi ve kültürel değerlerimize duyarlı, evrensel düşünceye sahip, sanattan tat alan, özgüveni gelişmiş, yaratıcı üretken, eleştirel bakış açısına sahip, doğayı seven, çevreye saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal ulusal ve kültürel değerlerini kavramış, laik, demokratik, barışçı ve çağdaş nesiler yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Görsel Sanatlar derslerinde öğrencilerimiz, sanat eserinin niteliklerini öğrenir, sanatsal düzenlenme ilkelerini ve öğelerin, görsel sanat eserleri üzerinde açıklar, çizgi ve renk perspektifinden örnekler gösterir, müzelerdeki ve sanat galerilerindeki eserlerden yola çıkarak iki boyutlu tasarımlar yapar, sanat eseri inceleme yöntemlerine göre değerlendirir, Türk süsleme sanatının estetik yönlerini bilir, Osmanlı Dönemi Türk ressamlarından ve bu ressamların eserlerinden örnekler gösterir, çağdaş Türk resim sanatının özelliklerini açıklar, Ortaçağ Avrupa resim sanatının gelişimini özetler, Barok, Rönesans ressamlarını ve eserlerini tanır, çağdaş sanat akımlarının temsilcilerini tanır, somut biçimlerin form, hacim ve doku açısından deforme eder; ve fotoğrafta ışığın ve rengin etkisini örnekler. Öğrenci kazanımları ve etkinlik örnekleri, görsel sanatlar dersinde bu doğrultuda hazırlanarak uygulanır. Görsel Sanatlar Ders programı, çatısı altında, öğrenen, ‘’Görsel Sanat Kültürü’’, ‘’Görsel Sanatlarda Biçimlendirme’’, “Tarihi Çevre ve Müze Bilinci’’ olarak üç öğrenme alanı altında uygulamalarını gerçekleştirir. Bu öğrenme alanları ‘sanat eleştirisi’,’sanat tarihi’, ‘estetik’ ve ‘uygulama’dan oluşan dört sanat disiplini birleştirilerek öğrenir.

5. Derslikler

İSTEK Özel Atanur Oğuz Okulları’nda dersler eğitim teknolojisinin son yeniliklerine göre donatılan sınıflarda işlenmektedir. Tüm sınıflarda akıllı tahta ve barkovizyon mevcuttur. Sınıflar öğrencilerin rahatça ders işleyebilmesine olanak sağlayacak düzen ve materyallerin bulunduğu, geniş, ferah ve aydınlık mekanlar olarak hazırlanmıştır. Kampüsümüzdeki sınıfların yarısından fazlası boğaziçi görünümüne sahiptir. 

6. Konferans Salonu

Her türlü sanatsal etkinliğin gerçekleştirildiği profesyonel teknik donanımlı konferans salonumuz 450 kişilik kapasiteye sahiptir.

7. Kütüphane

Kütüphanemizde yaş grubu özellikleri dikkate alınarak düzenlenmiş kitaplıklarımız bulunmaktadır. Bu kaynaklar Dewey Onlu Sınıflama sistemine göre gruplandırılmaktadır.

Kütüphanede bireysel çalışmalar, grup etkinlikleri, ödev, proje çalışmaları, sunumlar yapılabilmekte ve öğrenciler araştırmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanabilmektedir. Farklı kaynak kitapların yanı sıra süreli yayınların da takibi yapılmaktadır. Sadece sinif ortamı ile sınırlı kalmayan, hayatın içinden bir egitim anlayışından yola çıkılarak, okul kültürüne uyumlu çalışmalar yaparak eğitim sürecinin tam ortasında önemli bir konuma sahiptir.Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde tüm sınıflara haftada bir ders saati kütüphane öğretmeni eşliğinde atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Amacımız; Öğrenci, öğretmen veli ve personelin araştırma ve bilgi gereksinimi için yayın sağlamak, süreli ve süresiz yayınları duyurmak, bilgiye ulaşmasında izlenecek yol ve yöntemlerde kullanıcıya rehberlik etmektir.

Sorgulayan, eleştirel bakış açısına sahip ve aldığı eğitimleri hayatında uygulayabilecek ve aynı zamanda tek kaynaktan değil bir çok kaynaktan araştırma yapabilme donanımına bireyler yetiştirebilmekte önemli bir destek sağlamaktır.

Gelişen ve sürekli değişen bilgi teknolojilerinin hâkim olduğu dünyamızda kullanıcılarımızın yerel, ulusal ve evrensel kaynaklara erişimini sağlayarak hızlı ve verimli bir şekilde aradıkları bilgiye ulaşmaları için donatılmış kütüphanemizde eğitim-öğretim programını desteklemekteyiz.

Koleksiyon; Türkçe ve İngilizce dillerinde 16,000’den fazla cilde sahip bir koleksiyon bulunur. Basılı koleksiyonu kaynak kitaplar, referans kitapları, kurgu ve öykü kitapları oluştururken basılı olmayan kaynaklar ise video kasetler, dvd, vcd, cd-rom, öykü kasetleridir. Günlük 3 gazete ve 30 süreli yayın bulunmaktadır.

Eğitim programı;

  • Soruları cevaplandırmak için uygun kaynakları bulmak, seçme ve değerlendirme becerileri kazandırmak,
  • Öğrencilerimize yaşam boyu sürecek okuma ve öğrenme sevgisi aşılamak,
  • Bilgi okur-yazarlığı becerilerini, araştırma dersleri kapsamında ele almak,
  • Öğrencilerimizin okuduğu kitaplar ve eğitim-öğretim yılına uygun konulara yönelik yazar etkinlikleri düzenlemek, atölye çalışmaları yapmak
  • Öğrencilerimize, geleneksel ve elektronik kaynakları kullanma, araştırma yapma, kitapları ve interneti doğru kullanma konusunda özgüven kazandırma alanlarında hizmet vermektedir.


Eğitim Programının İçeriği

Kütüphane tabanlı yapılan çalışmalar okuma kültürü temelli ve araştırma temelli olarak ikiye ayrılmaktadır.

Okuma Kültürü Temelli Dersler:

Türkçe Okuma Saatleri 

Okul Öncesi ve 1-4. Sınıflar

Okul öncesinden 4. sınıfa kadar tüm sınıflar haftada bir ders saatini kutuphanede geçirirler. Bu derslerde öğrenciler İSTEK Atanur Oğuz Okulları Kütüphane Okuma Saatleri müfredatı içinde okuyacakları kitapla bağlantılı olarak yaratıcı yazazarlık ve yaratıcı okuma, kitap draması çalışmaları, sessiz kitap okuma, okuduğunu paylaşma, masal okuma, masalın sonunu tamamlama vb. birçok etkinlik ve aktiviteyi kütüphanede yaparlar.

İlköğretim Bilgi Okuryazarlığı Dersleri 

Bilginin her gün değiştiği ve güncellendiği “Bilgi Çağı” olarak nitelendirilen günümüzde, bilgiye ulaşmak kolaylaşmış ancak bununla beraber güncel ve doğru bilgiye ulaşabilmek de zorlaşmıştır. Neyin doğru ve güvenli bilgi olduğunun sorgulanması gerekliliği büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle okul öncesinden itibaren öğrencilerimize doğru ve güvenli bilgiye ulaşma, kaynak gösterme, alıntı yapma konuları gibi temel noktalar üzerinde durarak bilgi okuryazarlığı dersleri vermekteyiz.

Okul öncesi birinci sınıf için kütüphane ve kaynaklarını tanıma konusu ile başlayan derslerin içeriği 2. Sınıflar için ansiklopedi, referans kitaplarını tanıma, kütüphane kavramını öğrenme olarakplanlanmıştır.

3-4. sınıf öğrencileri için kurgusal olan ve kurgusal olmayan kitapları tanıma, sözlük kullanımı, ansiklopedi kullanımı, referans kitapların kullanımı, basit düzeyde İSTEK Atanur Oğuz Okulları alıntılama standartlarında alıntılama yapma temel bilgilerini öğrenmektedirler. 

5-6-7-8. sınıf öğrencileri için araştırma yöntem ve teknikleri kapsamında alıntılama ve aktarma yapma yöntemleri, intihal(bilgi hırsızlığı),  internet kullanımı, veri tabanı kullanımı dersleri yapılmaktadır.

Bu derslerin bitiminden itibaren öğrenciler kütüphanede araştırma çalışmaları, ödev ve projelerini öğrendikleri teknikleri uygulayarak yapmaya başlamaktadırlar.

Kütüphane Araştırma Temelli Dersler
İSTEK Atanur Oğuz Okulları’nda öğrencilerin bütün derslerde araştırma yapması, sorgulaması ve kendi bilgilerini üretmesi büyük önem taşımaktadır. İlk dönem bilgi okuryazarlığı dersleri ile başlayan süreç öğrencilerin ödev, proje çalışması ve sınıf içi çalışmalarında kütüphane kullanımını teşvik edici şekilde devam etmektedir.

İlköğretim 1-4. Sınıflar  Kütüphane Araştırma Dersleri

İSTEK Atanur Oğuz Okulları’nda müfredatta yer alan konuların bir kısmı öğrencilerin araştırma yaparak öğrenme becerilerini geliştirme amacı ile kütüphanede işlenmekte ve öğrenciler ders kazanımlarına uygun olarak kütüphanede konuları ile ilgili araştırma yapmaktadırlar. Araştırma dersinin planlanmasında sınıf öğretmenleri ve kütüphane öğretmenleri iş birliği içinde çalışmaktadırlar.

İlköğretim 5-6-7-8. Sınıflar  ve Lise Kütüphane Araştırma Dersleri

İlköğretim 5-6-7-8. sınıflar sosyal bilgiler ve fen-teknoloji derslerinde kütüphaneyi araştırma yapma amacı ile kullanmaktadırlar. Öğretmenleri ile beraber veya bireysel olarak kütüphaneye gelip aradıkları konularda araştırma yapmaktadırlar.

Özellikle sosyal bilgiler dersinde yapılandırmacı eğitim anlayışına bağlı olarak kütüphane kullanımına büyük önem verilmektedir. Güncel dergi ve gazeteler, belgeseller öğretmenlerin derslerde kullandığı aktif materyallerdir. Araştırma konuları ve ödevleri ile ilgili kaynaklar konusunda özellikle İSTEK Atanur Oğuz Okulları toplu kataloğundan araştırma yapıp istenen yayınlar okullar arasında ödünç verilmekte veya ilgili konularla ilgili bilgiler kaynaklardan taranarak paylaşım klasörüne eklenmektedir.