İSTEK Atanur Oğuz Okulları
2021-2022 DÖNEMİ OKUL AİLE BİRLİĞİ
CEMİL GÜÇ (BAŞKAN)
MÜŞERREF MORAY (BAŞKAN YRD.)
EBRU URCU (YAZMAN)
NURHAN KARA (MUHASSİP ÜYE)
AYŞEN ONALT
YEDEK ÜYELER:
PELİN BALTA
SEDA TOKER
AYLİN KARAALİOĞLU
S. SILA GÜREL
İPEK TEKELİ
IŞIL AKKUŞ
DENETLEME:
FATMA ESRA AYKOÇ

Amacı: 

Okul ve öğrenci yararına çalışmaktır. Bir sorun fark ettiğinde okul idaresi ile OAB Başkanı aracılığı ile yazılı olarak paylaşır.

Okul Aile Birliği; 

  • Üyelik, gönüllülük esasına dayalıdır. Amacı, okula ve öğrenciye hizmettir.
  • Şikâyet ve önerileri yazılı olarak kabul eder; OAB Başkanı aracılığı ile okul yönetimine sunar.
  • Belirlenmiş sosyal sorumluluk projelerinde okul adına aktif görev alır.
  • Toplantılarda alınan kararlar, çoğunluğun katılımı ile imza altına alınır. Aldığı kararları ancak okul yönetiminin onayının ardından uygulamaya koyabilir.
  • Okul Aile Birliğine üye olmak, kişiye okul içinde serbestlik sağlamaz. Okul Aile Birliği  üyeleri, ancak kantin, yemekhane, tuvalet denetimi veya okul yönetimince belirlenmiş başka görevler için okulun fiziki alanlarında bulunabilir.
  • Öğretmen görüşmelerinde diğer veliler gibi öğretmen görüşme odalarını kullanır.
  • Bizzat sorun çözemez, diğer velilere sorunun çözüm kaynağı olarak okul yönetimini adres gösterir
  • Toplantıda konuşulan konuları ve açıklamaları deklare etme yetkisine sahip değildir.
  • Üyelerine, sözel ifade ile herhangi bir durum aksettirilmişse veliyi ilgili öğretmen, rehberlik birimi veya yöneticiye yönlendirir. Herhangi bir kişisel yorumda bulunamaz.
  • Üyelerine, sosyal sorumluluk projelerinde okul tarafından görevlendirilecek yöneticiye gerekli desteği verirler. Resmî tören ve etkinliklere aktif olarak katılırlar.