İSTEK Atanur Oğuz Okulları

MUN (MODEL UNITED NATIONS) KULÜBÜ:

Öğrenciler, insan haklarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Örgütü konferanslarının simülasyonu niteliğinde olan münazara konferanslarına katılırlar. Her bir öğrenci, Model Birleşmiş Milletler çerçevesinde temsil ettikleri ülkelerin sözcülüklerini üstlenerek, Büyükelçi, Dış İşleri Bakanı, delege vb. rollerini oynarlar. Üniversite ya da lise öğrencilerinin düzenledikleri farklı ulusal ve uluslararası MUN konferanslarında bir araya gelen öğrenciler hem BM'nin işleyiş ve karar alma mekanizmalarını tecrübe etmiş hem de uluslararası sorunlara farklı bir bakış açısı sunmuş olurlar.

Kulüp öğrencilerimiz, kendilerine verilen komisyonlar doğrultusunda konuları ile ilgili araştırmalar yapar ve sunumları için hazırlanırlar. Okul içerisinde de örnek konferanslar düzenleyerek çalışmalarını sürdürürler. Kulüp öğrencileri her sene İstanbul içerisinde, Türkiye genelinde ve yurtdışında yapılan birçok konferansa katılırlar. Bu konferanslara, IIMUN, RCIMUN, MUNTR, KMUN, DENMUN, MUNLAW gibi bir çok örnek verebiliriz.

İSTEK Atanur Oğuz Okulları MUN kulübü olarak, konferanslara katılmayı sürdürmenin yanı sıra okulumuz bünyesinde de ulusal/uluslararası MUN konferansları düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu nedenle de çalışmalarımızı deneyimli MUN kulübü öğrencilerimiz liderliğinde sürdürüyoruz. MUN Kulübü ile amacımız; dünya sorunlarına duyarlı, sorunların çözümünde diplomasi ve müzakere yöntemlerini uygulayabilen bireyler olabilmeleri için öğrencilerimize ve diğer öğrencilere imkan sağlamaktır.

 

ESN (EUROPEAN SCHOOL NETWORK):

ESN 8 ülkeden yaklaşık 30 okulun katılımı ile bir araya gelmiş bir öğrenci değişim programı ağıdır. Okulumuz da Türkiye'den bu programa katılan iki okuldan biri olarak çalışmalarını 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren başarı ile sürdürmektedir.

ESN iki farklı şekilde yürütülmektedir. Bunlardan ilki; iki ülke arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilen öğrenci değişim programları, bir diğeri de ESN bünyesindeki okulların gerçekleştirdiği proje ve aktivitelere katılım olarak gerçekleşmektedir. Her iki programında amacı; İngilizce'yi sınıf dışında da kullanılabilir hale getirmek, öğrencilerin sosyal ve kültürel farkındalıklarını arttırmak ve öğrencilerin kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Her sene Ekim ayında üye okullardan birinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yıllık toplantılarda her okulun ESN koordinatörleri ve yöneticileri bir araya gelerek bir önceki seneyi değerlendirir ve bir sonraki senenin programlarını organize ederler. Bunun sonrasında ise okullar katılmak istedikleri programları öğrencilerine duyurarak çalışmalarına başlarlar.

İSTEK Atanur Oğuz Okulları olarak amacımız her öğrencimizin liseden mezun olmadan en az bir kere bu deneyime sahip olabilmesidir. Bu doğrultuda, her yıl en az 30 öğrencimiz ESN programı için öğretmenleri ile birlikte karşılıklı yada tek taraflı ESN çalışmalarına katılmaktadır.