Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresiyle uyum içerisinde yaşaması ve kendini gerçekleştirebilmesi için bireye sağlanan psikolojik destek hizmetlerinin tümüdür.

İSTEK Okullarındaki PDR çalışmaları “Gelişimsel Rehberlik” anlayışı çerçevesinde tasarlanmıştır. PDR çalışmalarımız iyileştirici ve önleyici rehberlik etkinliklerini de kapsar ve bireyin gelişimini etkileyen tüm eğitim öğretim faaliyetlerimize eşlik eder. İSTEK Okullarındaki PDR çalışmalarımız ile öğrencinin;

 •    okula ve çevresine etkin bir şekilde uyumu,
 •    kendini tanıması ve kabul etmesi,
 •    potansiyelini tam olarak kullanıp okul başarısını artırması,
 •    iletişim becerilerini geliştirmesi,
 •    insani değerleri benimsemesi,
 •    güvenli, mutlu ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan yaşam becerilerinin geliştirmesi,
 •    eğitsel ve mesleki kararlar alabilme olgunluğuna erişmesi amaçlanır.

İSTEK Okullarında psikolojik danışman ve psikolog görüşmeleri, randevu ile haftanın her günü gerçekleştirilebilir.