İSTEK Okullarında anaokulundan lise son sınıfa kadar yoğun bir İngilizce programı yürütülür. Hedefimiz yaş düzeyleriyle paralel olarak öğrencilerin dilin dört becerisini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkin şekilde kullanabilmeleri, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ana dillerinde olduğu gibi ifade edebilmelerini sağlamaktır. Müfredat programları her seviyede Common European Framework (CEF), Avrupa Dil Çerçeve, Programı doğrultusunda belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

1. sınıflarımızda Crossroads Programı adı altında yoğun bir İngilizce programı uygulanmaktadır. 2 ve 3. sınıflarda haftalık 12, 4. sınıflarda ise haftalık 10 saat İngilizce dersi işlenmektedir. Öğrencilerimizin yabancı dil seviyeleri, yaş gruplarına göre tasarlanmış ve uluslararası geçerliliğe sahip ölçme ve değerlendirme araçları ile değerlendirilir. İSTEK Okullarındaki yabancı dil eğitimi veri temelli, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir perspektifle tasarlanmıştır.

Yabancı dillerin hakim olduğu bir öğrenme ortamının bulunduğu İSTEK Okullarında öğrenciler yabancı dilleri sadece zorunlu bir ders olarak öğrenmez, bir iletişim aracı günlük hayatın her alanında kullanır. Okullarımızdaki ders programları öğrencilerimizin İngilizceyi her ortamda konuşabilmelerini sağlamak amacıyla eşzamanlı olarak iki dilde yürütülür.

Crossroads Programı anaokulu 5 ve 6 yaş grupları ile ilkokul 1. sınıflara uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz haftada 24 saat Türk ve yabancı İngilizce öğretmenleri ile birlikte olarak okul yaşamının her anında İngilizceyi kullanma şansı yakalar. Crossroads Programı sadece bir yabancı dil programı değildir. Öğrencilerimize etkili ve özgüvenli iletişim kurmayı da öğreterek gelecekteki profesyonel yaşantılarına önemli bir katkıda bulunur.

Anaokulunda İngilizce görsel okuma da Crossroads programına dahildir. Okuma-yazma çalışmaları ise Türkçe olarak sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür. İlkokul 1. sınıfta ise hayat bilgisi, matematik, oyun ve fiziksel etkinlik derslerini sınıf öğretmenleri ve İngilizce öğretmenleri birlikte işler. Ayrıca öğrencilerimiz kahvaltı, öğle yemeği, oyun ve bahçe zamanı gibi rutinlerde esnasında da İngilizceyi kullanma olanağına sahiptir.

Almanca ve İspanyolca dersleri 4. sınıflarda seçmeli olarak haftada 2 saat yapılır. İkinci yabancı dilin küçük yaşta öğrenilmesi öğrencilerimizin iletişim becerilerini daha da geliştirir, farklı kültürleri daha yakından tanımalarına olanak sağlar.